Baza e të dhënave – Shqiperi

Baza e të dhënave (ang. database) është një grumbullim i të dhënave kompjuterike të paraqitura në mënyrë të organizuar.

Baza e të dhënave në administraten e kulturës dhe artit do të thotë grumbullimi i punës së pavarur, i të dhënave apo materialeve të tjera në çfarëdo forme, të radhitur në mënyrë sistematike apo metodologjike, të cilave mund t’iu qasemi individualisht në mënyrë elektronike apo përmes mënyrave të tjera, ku marrja, verifikimi apo paraqitja e përmbajtjeve të tyre kërkon investime të konsiderueshme kualitative dhe/ose kuantitative.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: