Baza e të dhënave – Shqiperi

Baza e të dhënave (ang. database) është një grumbullim i të dhënave kompjuterike të paraqitura në mënyrë të organizuar.

Baza e të dhënave në administraten e kulturës dhe artit do të thotë grumbullimi i punës së pavarur, i të dhënave apo materialeve të tjera në çfarëdo forme, të radhitur në mënyrë sistematike apo metodologjike, të cilave mund t’iu qasemi individualisht në mënyrë elektronike apo përmes mënyrave të tjera, ku marrja, verifikimi apo paraqitja e përmbajtjeve të tyre kërkon investime të konsiderueshme kualitative dhe/ose kuantitative.

Advertisements