Llotaria shqiptare

Lojërat klasike të fatit janë lojëra në të cilat merr pjesë një numër më i madh i pjesëmarrësve me synim për të qenë fitues të vetëm, apo të pjesërishëm të fitimit më parë të definuar nga fondi i fitimeve. [1]

Lojërat klasike të fatit janë lojëra në të cilat më parë përcaktohet lartësia e fondit të fitimeve siç vijon:

1. lotaria, (e mallit, monetare, monetare–e mallit, ekspres lotaria dhe instant lotaria);
2. loto, keno dhe varianta të tjera të saj;
3. prognoza sportive – toto;
4. lojërat në sistemin e automatit;
5. tombolla TV – bingo;
6. tombolla – bingo në lokale të mbyllura, si dhe
7. lojëra të ngjashme të fatit me sistem të tërheqjes.

Lojërat klasike të fatit organizohen vetëm nga Lotaria e shtetrore sipas kushteve të përcaktuara me këtë ligj – përveç lojës së fatit siç është Tombolla – Bingo në lokale të mbyllura të cilën mund ta organizojnë edhe subjektet e tjera juridike në përshtatje me lejën e organit kompetent, por vetëm në lokale të mbyllura, e cila nuk mund të

transmetohet publikisht.

Advertisements